כותרת
DPI
פורמט
פריסת הדפסה
קני מידה/הקף קני מידה הקף